Angielski online

Uczymy się w oparciu o: 

 • platformę elearningową
 • interaktywną aplikację do powtarzania słownictwa
 • materiały autorskie
 • materiały autentyczne z zagranicznych mediów

Twoja nauka angielskiego online skoncentruje się na poszerzaniu słownictwa, udoskonali umiejętności w obszarze gramatyki oraz położy szczególny nacisk na poprawną wymowę. Ostatecznie przybliży Cię do Twojego celu językowego, abyś mógł czuć się pewnie i komfortowo w środowisku anglojęzycznym.  

Nasza oferta: 

 • Doskonalenie ogólnej znajomości j. angielskiego (General English) 
 • Nauka "od zera"
 • Konwersacje
 • Pomoc w zajęciach szkolnych
 • Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej
 • Język angielski w biznesie (Business English)

Zasady rozliczania płatności za lekcje

 • Nie musisz podpisywać długookresowej umowy - zależy nam na korzystnej współpracy i przede wszystkim Twoim poczuciu satysfakcji z szybkich efektów.
 • Proponujemy miesięczny system rozliczania - do 25-go każdego miesiąca wysyłamy rachunek za kolejny miesiąc z góry uwzględniający zaplanowaną w harmonogramie liczbę lekcji.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym regulaminem.

Najczęściej zadawane pytania

Kurs jest przeznaczony dla uczniów klas 4-8, szkół średnich i dorosłych.

Klient ma do dyspozycji tylko jedną 30-minutową konsultację językową.

System rozliczania płatności za kurs jest miesięczny tzn. Klient uiszcza opłatę za kurs za kolejny miesiąc „z góry”.

Za rozpoczęcie lekcji uważa się moment, kiedy o umówionej godzinie Lektor wysyła link do Klienta na email i rozpoczyna rozmowę w wirtualnej klasie.

Terminy lekcji (dni tygodnia, godziny) każdego Klienta ustalane są indywidualnie z Lektorem. Pory zajęć mogą być stałe lub zmienne. Klient przekazuje informacje Lektorowi na temat planowanej liczby zajęć w kolejnym miesiącu. W przypadku lekcji grupowych lekcja rozpoczyna się o ustalonej godzinie w momencie nawiązania kontaktu z jednym z uczestników kursu grupowego, bez konieczności oczekiwania na pozostałych Klientów.

Chęć przełożenia lekcji należy zgłosić Lektorowi (po uprzednim ustaleniu kanału komunikacji z Lektorem) lub Organizatorowi mailowo lub telefonicznie najpóźniej na 24 godziny przed planowanym rozpoczęciem lekcji. Po upływie tego czasu lekcja traktowana jest jako zaliczona.

Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji z kursu bez wcześniejszego wypowiedzenia. Rezygnacja z kursu możliwa jest tylko po wykorzystaniu wpłaconej kwoty, czyli po zakończeniu opłaconego miesiąca kalendarzowego.

Każdemu Klientowi przysługuje w trakcie jednego semestru (Pierwszy semestr: 1. września-1. marca; Drugi semestr: 1. marca-1. września) jedno bezpłatne odwołanie lekcji z powodów technicznych leżących po jego stronie. Za każde kolejne odwołanie lekcji z powodu problemów technicznych po stronie Klienta pobierana jest opłata 50% ceny standardowej lekcji.

Aby wziąć udział w kursie językowym przez Internet, Klient powinien posiadać:

 • sprawny komputer z dostępem do Internetu,
 • zainstalowaną jedną z przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer lub inną (optymalnie najnowsza wersja) z aktualną wersją wtyczki Flash. 

Cennik

Angielski online
nauka indywidualna

240 PLN

pakiet 4 lekcji

interaktywna aplikacja do powtarzania słownictwa

platforma elearningowa 

dopasowane materiały do potrzeb ucznia

indywidualne podejście

elastyczne godziny = oszczędność

bezpłatne pierwsze konsultacje

1 lekcja = 60 minut

Angielski online
nauka indywidualna

199 PLN

pakiet 4 lekcji

interaktywna aplikacja do powtarzania słownictwa

platforma elearningowa 

dopasowane materiały do potrzeb ucznia

indywidualne podejście

elastyczne godziny = oszczędność

bezpłatne pierwsze konsultacje

1 lekcja = 45 minut

Close Menu